Concert ENSEMBLE CORONA

Aus tieffer Noth

Ensemble Corona voert u met vaste hand door het gistende tijdperk waarin de Reformatie zich aftekent.
Religieuze èn wereldlijke muziek, vocale èn instrumentale muziek, ontstaan in het zuidelijke deel van het Duitse taalgebied: Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 
Wij schrijven: late 15e eeuw, begin 16e eeuw.
Veel, heel veel, is in beweging. En – zoals in onze tijd – niemand wist waar het op uit zou komen. Pas lang nadien wisten we hoe historisch de rol van Luther is geweest.

De componisten bewogen zich, afhankelijk van hun dienstverband en/of overtuiging op het breukvlak van ‘Rome’ en Reformatie. Een aantal van hen, onder wie Senfl, Hofhaimer, Resinarius en De la Rue hebben gewerkt aan het Habsburgse hof onder keizer Maximiliaan I.

Op het programma staan o.a. composities van Pierre de la Rue, Erasmus Lapicida, Mattheus LeMaistre, Paul Hofhaimer, Ludwig Senfl, Balthasar Resinarius

U hoort: zang, blokfluiten, cornetto muto, renaissancevedel en vroege basgamba, renaissanceluit en plectrumluit

 
Het concert begint om 20.00 uur.  Kaarten kosten € 15,00 en kunnen worden besteld op 0252-411430 of kasteeldever@gmail.com
 
Ensemble Corona bestaat uit:
 
 Heleen Gerretsen - blokfuiten, cornetto en teksten
Valeria Mignaco
  Valeria Mignaco - sopraan                                                  
Margo Fontije
Margo Fontijne - renaissance viola da gamba
 
 m.m.v. Elly van Munster - renaissanceluit, plectrumluit
 
Meer informatie over het ensemble: www.ensemble-corona.nl